werkwijze & visie tuinen

 

 

De opdrachtgever leeft in mijn onderwerp

Ik ontwerp tuinen voor mijn opdrachtgevers, tuinen waarin geleefd wordt en waarin beplanting de hoofdrol speelt. Niet om het plantje maar om de sfeer, het licht, de ruimte en de vorm. Het zijn de wisselingen in lichtval, de seizoensdynamiek in de planten, de geuren, texturen en de beweeglijkheid van de wind die een tuinbeleving bijzonder maken. Het onaanraakbare en de overgangen daarin. Dat alles wil ik vangen in een tuin. Een tuin als middel voor een goed gevoel, een plek voor intense ervaringen. De tuin gaat ook over tijd, als belofte voor wat komen gaat, van wat is en weer zal verdwijnen om volgend jaar weer terug te komen maar dan anders. En de tuin maakt los dat wat vast zit, een plek die onthaast,  een plek met ruimte voor een goed gesprek met jezelf en anderen.

Een fijne plek om te “zijn”, om in te werken en om van te genieten. Een tuin kan die kwaliteiten allemaal bieden, als je dat door hebt is een tuin als een goede vriend die onderdeel wordt van je leven, altijd welkom is en nooit verveelt. Dat is wat ik nastreef in mijn werk als tuinarchitect. En mijn opdrachtgevers zijn me dankbaar voor de tuin die bij hun past. Er ontstaat een plek waarin ze zichzelf herkennen.

De ene tuin is de andere niet. Elke plek is anders, elke opdrachtgever ook want die leeft in mijn onderwerp en heeft het laatste woord.  De tuinen die ik maak reageren op de omgeving en maken gebruik van kwaliteiten die buiten de erfgrens aanwezig zijn. Daarmee wordt een tuinplan plekspecifiek.

In mijn werk is esthetiek of schoonheid geen doel op zich, het is iets wat ontstaat in de keuzes en combinaties die worden gemaakt. En keuzes maken is een belangrijke eigenschap van een tuinarchitect, nog belangrijker is deze keuzes inzichtelijk te maken, het waarom kunnen benoemen, daarover met elkaar spreken en dat doe ik graag.

Een tuin groeit in schoonheid

De tuin is na aanleg niet af. Een tuin maken is het creëren van een nieuw startmoment en het ontwerp is daarin een middel. En zeker een jonge tuin is altijd in beweging, verandert continu en er is altijd wat. Dat hoort er bij en is deel van de charme, sterker nog, een tuin groeit in schoonheid door de jaren heen, geduld & zorg worden altijd beloond. En je hoeft geen tuinier te zijn om daar intens van te kunnen genieten. Waar nodig kom ik tijdens de aanleg langs om het werk te begeleiden en na 1 groeiseizoen kom ik terug voor een schouw van de beplanting en stuur bij daar waar nodig. 

Het ontwerp als bevrijdende ingreep

Een tuinontwerp maken begint met een bezoek aan de locatie. samen kijken naar de plek, mogelijkheden zien en heel goed luisteren naar de opdrachtgever om in de veelheid aan wensen onderscheid te kunnen maken tot datgene wat écht belangrijk is. Een goed ontwerp betekent keuzes maken, niet alles kan  en ik leg u graag uit waarom. In elk tuinontwerp is er het moment van een bevrijdende ingreep, een ordening die zich uit in vorm en beeld en veel lucht geeft, ruimte creëert en vaak ontstaat door iets niet te willen. Een goed ontwerp is vanzelfsprekend, met een logische ordening van functies. Het tuinplan reageert op de omgeving, is in harmonie met het huis en qua indeling tijdloos en duurzaam.

Het maken van een tuinontwerp 

Als ik voor u een tuinontwerp maak is de werkwijze als volgt:

1. Kennismaking + offerte

Ik maak kennis met u en uw tuin op locatie en vraag naar uw wensen voor het gebruik en bezie deze vanuit de mogelijkheden en eigenschappen die een plek biedt. We gaan op zoek naar de sfeer die bij u en uw huis past en ik wil weten of  u een leunstoeltuinier bent of  het juist ontspannend vindt om in de tuin te werken. Daarnaast is het van belang te weten wat uw financiële mogelijkheden zijn voor de aanleg als uitgangspunt voor het ontwerp. Het eerste oriënterende gesprek is voor u en mij een belangrijk moment. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte voor het maken van het ontwerp met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp.

2. Inmeting + inventarisatie

Nadat u opdracht heeft gegeven op basis van de offerte wordt de bestaande situatie door mij verwerkt in een basisplattegrond. Ik meet de benodigde maten en peilen van de tuin + woning en inventariseer welke beplanting waardevol is en in aanmerking komt voor hergebruik. Daarnaast inventariseer ik de overige materialen en vaste elementen in de tuin.

3. Voorlopig ontwerp

Aan de hand van uw wensen en de bovenstaande inventarisatie wordt het schetsontwerp gemaakt. U krijgt hiermee een helder beeld van hoe uw tuin er uit kan komen te zien. Het schetsontwerp wordt bij voorkeur op lokatie besproken. Aanpassingen in het ontwerp worden verwerkt in het definitief ontwerp.

4. Definitief ontwerp

Bij akkoord werk ik het definitief ontwerp verder uit in het beplantingsplan met plantlijsten, bestratingplan en indien nodig detailtekeningen en voorzie het ontwerp van een werkomschrijving. Met deze tekeningen + werkomschrijving kunt u de tuin laten aanleggen. Indien u dat wenst kan ik de aanlegkosten ook begroten voorafgaand aan de offerteaanvraag bij hoveniers.

Uurtarieven

Voor particuliere opdrachtgevers is het uurtarief € 75,-.Voor zakelijke opdrachtgevers is het  uurtarief € 90,- voor ontwerpwerkzaamheden en € 75,- voor werkzaamheden als inmeten, opstellen raming en directie voeren cq de uitvoering begeleiden. Bovengenoemde uurtarieven zijn exclusief 21 % BTW en exclusief reis & reprokosten. Overige onkosten als modellen, monsters,  grondonderzoek cq. bemestingsadvies worden vooraf geoffreerd.

De tuinaanleg

Tuinen maken is een vak apart. Ik adviseer dan ook de tuinaanleg door een vakman te laten uitvoeren. Dat gaat en sneller en beter met minder kans op fouten en verrassingen. Ik leg zelf geen tuinen aan maar kan de uitvoering wel voor u coördineren en begeleiden door offertes aan te vragen bij vakbekwame hoveniers. Dat scheelt u een hoop geregel. Maar u kunt dat ook zelf doen door een hovenier naar keuze een offerte te laten maken. Op uw verzoek kan ik de offerte beoordelen en u een gunningsadvies geven. Ook kan ik toezicht houden op de uitvoering, meestal zijn dat 3 a4 bezoeken op belangrijke momenten tijdens de aanleg.

Voor opdrachtgevers die toch zelf aan de slag willen heb ik een paar tips:

  • Wees realistisch en bevraag uzelf welk onderdeel u echt goed zelf kunt aanleggen.Het meeste werk in de tuinaanleg zit in de voorbereiding: leeghalen, grondwerk, kabels en leidingen, materialen bestellen, straatwerk, bouwkundige elementen en pas als laatste komt de beplanting aan bod.
  • Het ontwerp + werkomschrijving vormt een goede basis om zelf aan de slag te gaan. Maak eerst een planning en werk gefaseerd in een logische volgorde. Maak een onderdeel compleet af voordat je aan een volgend onderdeel begint.
  • Voor opdrachtgevers met veel zin maar weinig tijd: beperk de zelfwerkzaamheid in de aanleg tot het leuke werk:  aanplant van bloembollen conform het beplantingsplan