publieke tuin

Zuidblok VO met tuin

Zuidblok Amsterdam West

  Op dit moment werkt Team Toverstralen (Theo Verstralen, Marnix Tavenier, Arjan Meerveld)  samen aan  de uitwerking van project Zuidblok in Amsterdam West. Binnen  de structuur van het nagenoeg gesloten bouwblok functioneert de binnentuin als verbinder  tussen de verschillende woningtypen. De tuinstructuur is verkaveld in slagen die aansluiten bij de horizontale gelding in het bouwblok. De […]

Stadzicht maquette ZwarteHond

Stadzicht Rotterdam

Op dit moment werk MXT landschappen in samenwerking met DeZwarteHond aan een inrichtingsplan rondom de geplande nieuwbouw op Stadzicht in Rotterdam. Stadzicht is een jonge buitenplaats uit de jaren 20 waarbij het oorspronkelijk hoofdhuis niet meer aanwezig is.  De huidige buitenplaats bevat een fraai parkbos, bosvijver en veenplas en grenst aan het instellingenterrein van Laurens […]

Voortuin Vondelstraat Amsterdam MXT landschappen

Tuin Vondelstraat Amsterdam in uitvoering

  Het karakteristieke pand Aan de Vondelstraat bevat de Historische loge van de Vrijmetselaars VSA.  Na de fraaie restauratie Deur Stadsherstel Amsterdam is Het Pand gesplitst in een kantoor en de VSA loge.   De fraaie horizontale belijning in de gevel komt terug in de tuinverkaveling met een gesplitste entree  naar nr. 39 en nr. […]


10 jaar MXT

MXT 10 jaar

  In 2013 bestaat MXT landschappen 10 jaar, dus het moment om terug te kijken op gerealiseerd werk en dat doen we met een nieuwe website. 10 jaar MXT leverde een rijke oogst aan fraai uitgevoerde projecten, inspirerende ontmoetingen met opdrachtgevers en initiatieven die resulteerde in nieuwe samenwerkingsverbanden.  Sinds de start in 2003 is de ontwerppraktijk […]

zuyderwaert Magentazorg droomtuin

ZuyderWaert Magenta Heerhugowaard

Ontwerp voor 25 LEEFTUINEN in zorgcentrum Zuyder Waert te Heerhugowaard. De opdrachtgever wenste uitdrukkelijk dat de tuinen een actieve bestemming zouden worden in het dagelijkse ritme van de bewoners. Zowel binnen als buiten het zorgcomplex is een tuinentour mogelijk. De reeks van tuinen omvat  12 huiskamertuinen, 4 seizoensakkers, een droomtuin, een nut&genoegentuin, een kleine-dieren-grote-mensen tuin, […]

Andaz tuin Prinsengracht

Andaz tuin Prinsengracht

Andaz tuin Prinsengracht Ontwerp voor binnentuin bij Andaz Hotel Prinsengracht Amsterdam naar een concept van Marcel Wanders.  De voormalige Openbare bibliotheek Amsterdam (OBA) is getransformeerd in een lifestyle hotel waarbij de binnentuin fungeert als intermediair tussen twee panden aan Keizersgracht en Prinsengracht in hartje Amsterdam. De binnentuin maakt als groene enclave nu onderdeel uit van de […]


Erfhof-Rotterdam_9502

Erfhof kalendertuin

  Deze binnentuin is gelegen tussen twee langgerekte flats in Hordijkerveld, een naoorlogse tuinstadwijk. De vraag van opdrachtgever VESTIA was een ontmoetingstuin te ontwerpen voor de bewoners. De flats zijn levensloopbestendig gemaakt, gericht op de vergrijzende doelgroep. Onze visie op de opgave is dat oudere mensen behoefte hebben aan structuur en ritme in hun dagelijkse […]

Nikon Europe amsterdam

Tripolis, binnentuinen Nikon Europe Amsterdam

Ontwerp voor 2 patiotuinen en 3 dakterrassen in Tripolis gebouw te Amsterdam als onderdeel van renovatie hoofdkantoor Nikon Europe BV. Patio’s en dakterrassen zijn ingericht als gebruiksruimte tijdens pauzemomenten. Binnentuinen zijn gerealiseerd als daktuinconstructie op parkeergarage. In patio 1 zijn de zitranden rondom de boomeilanden uitgevoerd in beton met op maat gemaakte ringelementen middels een projectmal. […]

revalidatietuin voor bewoners&buurt

Revalidatietuin centrum voor reuma en revalidatie Rotterdam (CRRR)

Een revalidatietuin roept als begrip geen vrolijk en gezellig beeld op, laat staan een aangename plek. Dat moet anders zo dacht de directie. Revalideren is terugkomen in het publieke leven, weer zichtbaar worden voor je omgeving, ontmoetingen aangaan in plaats van teruggetrokken leven. De revalidatieobjecten in deze tuin zijn als tuinattributen zorgvuldig  gedetailleerd en ingepast […]