park

Stadzicht maquette ZwarteHond

Stadzicht Rotterdam

Op dit moment werk MXT landschappen in samenwerking met DeZwarteHond aan een inrichtingsplan rondom de geplande nieuwbouw op Stadzicht in Rotterdam. Stadzicht is een jonge buitenplaats uit de jaren 20 waarbij het oorspronkelijk hoofdhuis niet meer aanwezig is.  De huidige buitenplaats bevat een fraai parkbos, bosvijver en veenplas en grenst aan het instellingenterrein van Laurens […]

Landschapspark De LIede

Landschapspark De Liede

In de overgang van stad naar land Stedelijke dynamiek is de transformator voor veranderingen in het landelijk gebied van de stadsrand. Decennia lang lag de focus in Haarlem op de westkant (duinen/zee) en in noord-zuid richting (Spaarne/strandwallen). Maar de toekomstige  dynamiek van Haarlem zit momenteel aan de oostkant als onderdeel van de metropool, daar waar de stad  aantakt op […]

nieuwe brug over de singel maakt het park beter bereikbaar

Renovatie groenzone A4

De gemeente Leidschendam Voorburg benaderde MXT voor het opstellen van een renovatieplan voor de groenzone A4 in nauwe samenspraak met de buurt.  Men zocht een landschapsarchitect met kennis van zaken die in staat was om met bewoners, gemeente en waterschap een uitvoerbaar plan te maken wat kon rekenen op voldoende draagvlak. Het groengebied is symptomatisch voor […]


Landgoed De Haaf Bergen - impressie terreininrichting

Landgoed De Haaf

Landgoed De Haaf Voor deze locatie midden in het groene hart van Bergen is een landgoedontwikkeling gestart met drie appartementencomplexen in een parksetting. In het Masterplan van Piet Oudolf is aansluiting gezocht bij het aangrenzende Oranjeplantsoen.  Uitgangspunt voor het inrichtingsplan rondom de geprojecteerde nieuwbouw zijn de te behouden, waardevolle bomen in het terrein. Het licht glooiende maaiveld […]

parkflow1

Park Flow Saendelft

Park Flow is een ode aan de betekenis van het buurtpark, een vergeten en verguisd onderdeel in de vakwereld. Het park is een “groene” parel in de kamerstructuur van de wijk, het water is de ketting die het park verbindt met zijn omgeving. De vereiste waterbuffer wordt een parkvijver met steilere taluds in de flanken […]