landschap

Stadzicht maquette ZwarteHond

Stadzicht Rotterdam

Op dit moment werk MXT landschappen in samenwerking met DeZwarteHond aan een inrichtingsplan rondom de geplande nieuwbouw op Stadzicht in Rotterdam. Stadzicht is een jonge buitenplaats uit de jaren 20 waarbij het oorspronkelijk hoofdhuis niet meer aanwezig is.  De huidige buitenplaats bevat een fraai parkbos, bosvijver en veenplas en grenst aan het instellingenterrein van Laurens […]

verbinding tussen bestaand erf en landschap Noordervaart

Erftransformatie Noordervaart

Noordervaart Een verwaarloosde stolpboerderij in de Schermer wordt herontwikkeld en ondergaat een funktiewijziging naar zorgwonen en seniorenwonen.  Door deze functieverandering verdubbelt het erf in omvang. De stolp wordt herbouwd in nieuwe stijl en op het erf verrijzen 2 appartementengebouwen in een eigentijdse schuurtypologie (Douma architecten). Het erfadvies behelst een visie en voorbeelduitwerking voor herinrichting van […]

N224 choreografie gabriel lester marnix tavenier 2012

CHOREOGRAFIE N224

N224 Door de jaren heen zijn delen van de laan dusdanig aangetast, dat deze op verschillende plekken slecht zichtbaar is geworden of helemaal verdwenen lijkt. De laan is verbrokkeld door discontinuïteit in de profielen, ontstaan door ingrepen van buitenaf die hun oorsprong hebben in een zich continu veranderende omgeving die impact heeft op de laan […]


BuijtenpadendoorEstervandeWielenMarnixTavenier_fotoRalphKamena

Werkplaats Buijtenland

  Buijtenland van Rhoon Het Buijtenland van Rhoon is een uniek polderlandschap dat zich uitstrekt van Rhoon tot Portland en van Rotterdam Zuid tot en de grienden aan de Oude Maas. De komende jaren staat dit600 hectare groene landschap zoals we het nu kennen voor veranderingen. Ongeacht de ontwikkelingen naar een ander landschap of natuurgebied staat […]

oostradiaal gebiedsvisie

Structuurvisie Oostradiaal

Oostvaarts!  Deccennia lang lag de focus in Haarlem op de westkant (duinen/zee) en in noord-zuid richting (Spaarne/strandwallen). Maar de toekomstige  dynamiek van Haarlem zit aan de oostkant als onderdeel van de metropool, daar waar de stad  aantakt op de nationale infrastructuur en OV-netwerken. Een schaal hoger laat zien dat het onderliggende watersysteem een verbindend netwerk is en geen […]

Zwette als trekvaart tussen sneek en Leeuwarden

Nieuw Stroomland

  Nieuw Stroomland Het gebied aan de zuidwestkant van Leeuwarden verandert de komende jaren ingrijpend. Er is gestart met de stedelijke uitbreidingslocatie De Zuidlanden en in 2014 zal de realisatie van De Haak als nieuwe westelijke invalsweg  een feit zijn. Grote investeringen staan op het programma  waaronder uitbreiding van het bedrijventerrein Newtonpark en de ontwikkeling […]


ziekenhuis_Bernhoven Uden 6

Gebiedsvisie Uden Noord

Het landschap van Uden-Noord heeft een ingrijpende verandering ondergaan. Het kleinschalige coulissenlandschap is met de komst van regionaal ziekenhuis Bernhoven getransformeerd in een grootschalig woon-werkgebied.  Al snel bleek uit de gebiedsanalyse dat  het omvangrijke zorgprogramma niet zomaar inpasbaar is in een dergelijk fijnmazig cultuurlandschap. Door het project op te schalen naar een groter gebied werd zichtbaar […]

S-case1

S-case Water + Natuur Overijssel

Een nieuwe kijk op natuur, dat was het doel van het 6e adviesproject Water en Natuur in Overijssel, georganiseerd door Atelier Overijssel, een denktank voor ruimtelijke kwaliteit.  Hoe zorg je ervoor dat natuur geen hulpbehoevend onderwerp is maar juist een sellingpoint voor de provincie. Natuurontwikkeling als culturele opgave: zorg dat natuur aansluit bij beelden en […]