tuin

Zuidblok VO met tuin

Zuidblok Amsterdam West

  Op dit moment werkt Team Toverstralen (Theo Verstralen, Marnix Tavenier, Arjan Meerveld)  samen aan  de uitwerking van project Zuidblok in Amsterdam West. Binnen  de structuur van het nagenoeg gesloten bouwblok functioneert de binnentuin als verbinder  tussen de verschillende woningtypen. De tuinstructuur is verkaveld in slagen die aansluiten bij de horizontale gelding in het bouwblok. De […]

Stadzicht maquette ZwarteHond

Stadzicht Rotterdam

Op dit moment werk MXT landschappen in samenwerking met DeZwarteHond aan een inrichtingsplan rondom de geplande nieuwbouw op Stadzicht in Rotterdam. Stadzicht is een jonge buitenplaats uit de jaren 20 waarbij het oorspronkelijk hoofdhuis niet meer aanwezig is.  De huidige buitenplaats bevat een fraai parkbos, bosvijver en veenplas en grenst aan het instellingenterrein van Laurens […]

Voortuin Vondelstraat Amsterdam MXT landschappen

Tuin Vondelstraat Amsterdam in uitvoering

  Het karakteristieke pand Aan de Vondelstraat bevat de Historische loge van de Vrijmetselaars VSA.  Na de fraaie restauratie Deur Stadsherstel Amsterdam is Het Pand gesplitst in een kantoor en de VSA loge.   De fraaie horizontale belijning in de gevel komt terug in de tuinverkaveling met een gesplitste entree  naar nr. 39 en nr. […]


P1220146KL2

Zorgpost Helpman Groningen gerealiseerd

10 jaar MXT

MXT 10 jaar

  In 2013 bestaat MXT landschappen 10 jaar, dus het moment om terug te kijken op gerealiseerd werk en dat doen we met een nieuwe website. 10 jaar MXT leverde een rijke oogst aan fraai uitgevoerde projecten, inspirerende ontmoetingen met opdrachtgevers en initiatieven die resulteerde in nieuwe samenwerkingsverbanden.  Sinds de start in 2003 is de ontwerppraktijk […]

zuyderwaert Magentazorg droomtuin

ZuyderWaert Magenta Heerhugowaard

Ontwerp voor 25 LEEFTUINEN in zorgcentrum Zuyder Waert te Heerhugowaard. De opdrachtgever wenste uitdrukkelijk dat de tuinen een actieve bestemming zouden worden in het dagelijkse ritme van de bewoners. Zowel binnen als buiten het zorgcomplex is een tuinentour mogelijk. De reeks van tuinen omvat  12 huiskamertuinen, 4 seizoensakkers, een droomtuin, een nut&genoegentuin, een kleine-dieren-grote-mensen tuin, […]


Andaz tuin Prinsengracht

Andaz tuin Prinsengracht

Andaz tuin Prinsengracht Ontwerp voor binnentuin bij Andaz Hotel Prinsengracht Amsterdam naar een concept van Marcel Wanders.  De voormalige Openbare bibliotheek Amsterdam (OBA) is getransformeerd in een lifestyle hotel waarbij de binnentuin fungeert als intermediair tussen twee panden aan Keizersgracht en Prinsengracht in hartje Amsterdam. De binnentuin maakt als groene enclave nu onderdeel uit van de […]

zichtlijn

Tuin Nigtevecht

Lokatie Nigtevecht Opdrachtgever particulier Ontwerp 2010 Uitvoering 2011  

bostuin

Particuliere bostuin Zeist

  Lokatie Zeist Opdrachtgever particulier Ontwerp 2009 Uitvoering 2010  


particuliere-tuin-Hoorn-MXT

Tuin Hoorn

  Locatie Hoorn Opdrachtgever particulier Ontwerp 2010 Uitvoering 2011    

P1190430

Tuin Voorburg

Opdrachtgever particulier Locatie Voorburg Ontwerp 2012 Uitvoering 2012        

particuliere tuin Driebergen MXT

Tuin Driebergen Rijsenburg

Het landschap als tuin Deze opdrachtgever was een geen onbekende voor mij, ruim 10 jaar geleden ontwierp ik voor hen een besloten stadstuin. In 2009 verhuisde ze naar een woning 200 meter verderop met een uniek uitzicht over de weilanden van een aangrenzend natuurgebied. Bij het eerste bezoek werd mij meteen duidelijk: de tuin is […]


tuinzicht Hoeilaart BE

Particuliere tuin Hoeilaart BE

Locatie Hoeilaart België Opdrachtgever Particulier Ontwerp 2011 Uitvoering volgt  

Erfhof-Rotterdam_9502

Erfhof kalendertuin

  Deze binnentuin is gelegen tussen twee langgerekte flats in Hordijkerveld, een naoorlogse tuinstadwijk. De vraag van opdrachtgever VESTIA was een ontmoetingstuin te ontwerpen voor de bewoners. De flats zijn levensloopbestendig gemaakt, gericht op de vergrijzende doelgroep. Onze visie op de opgave is dat oudere mensen behoefte hebben aan structuur en ritme in hun dagelijkse […]

coproducties MXTlandschappen2

Mobiele tuin Rijkswaterstaat

  Tuinchoreografie voor Rijkwaterstaat Deze mobiele binnentuin is gelegen in een atrium, een koude kas die als schakelstuk oud- en nieuwbouw met elkaar verbindt. De tuin is ontworpen en uitgevoerd in opdracht van de Rijksgebouwendienst met als eindgebruiker Rijkswaterstaat. Een overdekte binnentuin is meestal stoffig en statisch, de binnenbeplanting is decoratief en het gebruik is […]


CPO Eridanusstraat Groningen MXT

CPO Eridanusstraat Groningen

          CPO project Achter de Reitdijk Een voormalig sportveld aan de Reitdijk in de wijk Paddenpoel Groningen West is in het kader van de wijkvernieuwing herontwikkeld. De woningbouwproject Achter de Reitdijk betreft 28 woningen die via collectief particulier opdrachtgeverschap zijn ontwikkeld door de bewonersvereniging Achter de Reitdijk in samenwerking met KUUB, […]

Nikon Europe amsterdam

Tripolis, binnentuinen Nikon Europe Amsterdam

Ontwerp voor 2 patiotuinen en 3 dakterrassen in Tripolis gebouw te Amsterdam als onderdeel van renovatie hoofdkantoor Nikon Europe BV. Patio’s en dakterrassen zijn ingericht als gebruiksruimte tijdens pauzemomenten. Binnentuinen zijn gerealiseerd als daktuinconstructie op parkeergarage. In patio 1 zijn de zitranden rondom de boomeilanden uitgevoerd in beton met op maat gemaakte ringelementen middels een projectmal. […]

Allium terreininrichting

Allium BV Broek op Langedijk

Terreininrichting rondom nieuw hoofdkantoor van Allium BV, een zaadveredelingsbedrijf in Noord Holland. De formele structuur van het hoofdgebouw is in het terreinontwerp doorgezet met een dubbele as waarbij het parkeren zijdelings is georganiseerd, uit het zicht van de entree. De locatie is zowel een hightech kassenlandschap met bollenschuren als een open polder met zware klei, […]


revalidatietuin voor bewoners&buurt

Revalidatietuin centrum voor reuma en revalidatie Rotterdam (CRRR)

Een revalidatietuin roept als begrip geen vrolijk en gezellig beeld op, laat staan een aangename plek. Dat moet anders zo dacht de directie. Revalideren is terugkomen in het publieke leven, weer zichtbaar worden voor je omgeving, ontmoetingen aangaan in plaats van teruggetrokken leven. De revalidatieobjecten in deze tuin zijn als tuinattributen zorgvuldig  gedetailleerd en ingepast […]

gele-sok2

Tijdelijke tuin Hordijkerveld

De aankondiging van het graven van een singel in een bestaand buurtpark wordt meestal gecommuniceerd via een bouwbord en  hoe ingrijpender het project, hoe groter het bord. Om de impact van deze ingreep meer inzichtelijk te maken voor buurtbewoners werd over het geplande singeltracé een tijdelijke tuin ingezaaid. Een gele streep van  600 meter bloeiend […]