stad

Zuidblok VO met tuin

Zuidblok Amsterdam West

  Op dit moment werkt Team Toverstralen (Theo Verstralen, Marnix Tavenier, Arjan Meerveld)  samen aan  de uitwerking van project Zuidblok in Amsterdam West. Binnen  de structuur van het nagenoeg gesloten bouwblok functioneert de binnentuin als verbinder  tussen de verschillende woningtypen. De tuinstructuur is verkaveld in slagen die aansluiten bij de horizontale gelding in het bouwblok. De […]

Stadzicht maquette ZwarteHond

Stadzicht Rotterdam

Op dit moment werk MXT landschappen in samenwerking met DeZwarteHond aan een inrichtingsplan rondom de geplande nieuwbouw op Stadzicht in Rotterdam. Stadzicht is een jonge buitenplaats uit de jaren 20 waarbij het oorspronkelijk hoofdhuis niet meer aanwezig is.  De huidige buitenplaats bevat een fraai parkbos, bosvijver en veenplas en grenst aan het instellingenterrein van Laurens […]

amsterdamse-poort

Amsterdamse Poort

Ontwikkelingsvisie Amsterdamse Poort Haarlem De ontwikkelingsvisie  Amterdamse Poort Haarlem is een studie die architectuurcentrale Thijs Asselbergs met landschapsarchitect Marnix Tavenier en ontwerper Arjan Karssen (De stekker in Haarlem)  in opdracht van Ymere heeft gemaakt. De visie is een uitwerking van een idee dat in oktober 2008 in de Toneelschuur door ‘De stekker in Haarlem’ werd […]


studiemodel Gonnetpark

Gonnetpark Haarlem

Het plangebied is van oorsprong het terrein van de voormalige Phoenix fabriek, een oud industrieel complex in de binnenstad van Haarlem. In de 20 e eeuw is het gebied omgevormd tot een mix van kleine bedrijven gemengd met wonen. Op dit moment is het plangebied een in zichzelf gekeerde plek in de stad. De potentiële […]

oostradiaal gebiedsvisie

Structuurvisie Oostradiaal

Oostvaarts!  Deccennia lang lag de focus in Haarlem op de westkant (duinen/zee) en in noord-zuid richting (Spaarne/strandwallen). Maar de toekomstige  dynamiek van Haarlem zit aan de oostkant als onderdeel van de metropool, daar waar de stad  aantakt op de nationale infrastructuur en OV-netwerken. Een schaal hoger laat zien dat het onderliggende watersysteem een verbindend netwerk is en geen […]

eenvoud

Buitenplaats Overste Singel

Buitenplaats Overste Singel is een ontwerp in de categorie onderscheidend  project maar niet uitgevoerd. Toch opgenomen in deze reeks van projecten als illustratie hoe een zorginstelling met behoud van identiteit zich via omgekeerde integratie kan richten naar haar omgeving oftewel: open de poorten, slecht de hekken en ga de interactie aan met nieuwe bewoners. En voor […]


studie naar inpassing singel De Engk wijk bij Duurstede MXT

Singelproject Wijk bij Duurstede

Inpassingsopgave Singel David van Bourgondiëweg De Engk            De haalbaarheidsstudie naar inpassing van een watergang in een naoorlogse woonwijk verkend de mogelijkheden voor het realiseren van een verbindende singelstructuur tussen de binnenstad en park De Horden als onderdeel van herontwikkeling van woonwijk De Engk in Wijk bij Duurstede. De singel vormt […]

Inrichtingsplan

Nieuwpoort

Nieuwpoort Leidschendam Nieuwpoort Leidschendam is een herstructurerings project waarbij met de realisatie van nieuwbouw van grondgebonden woningen en appartementen ook de vorm en de functies van de buitenruimte opnieuw zijn gedefinieerd. Het stedenbouwkundig plan is opgezet vanuit  geschakelde bouwblokken die vervolgens zijn opengewerkt met een doorgaande wandelroute naar de omliggende buurt. Het verbindend element in het […]

vogelvlucht planconcept Gansfortstraat MXT

Gansfortstraat De Engk Wijk bij Duurstede

  Herinrichting Gansfortstraat vormt onderdeel van de herstructurering woonwijk De Engk Wijk bij Duurstede. Definitief Ontwerp via open planproces waarbij bewoners, gemeente en woningbouwcoperatie actief zijn betrokken bij herprofilering.   locatie Wijk bij Duurstede ontwerper Marnix Tavenier in samenwerking met SVP architectuur en stedenbouw opdrachtgever Gemeente Wijk bij Duurstede (projectleider Ger Dallinga) ontwerp 2008/2009/2010 uitvoering volgt […]