profiel

mxt landschappen is een ontwerpbureau voor tuin- & landschapsarchitectuur en publieke ruimte. Elk project wordt met een frisse blik tegemoet getreden en begint met een goed gesprek met de opdrachtgever, het stellen van de juiste vragen en een bezoek aan de locatie. Ontwerpen is een vitaliserende bezigheid en wordt uitgeoefend als een beeldend vak. De verbeelding van een programma brengt een plek tot leven, maakt keuzes inzichtelijk en roept enthousiasme op. Het ontwerpproces genereert energie en focus op wat er werkelijk belangrijk is in de opgave. Ontwerpen is bij uitstek keuzes maken: het organiseren, waarderen,  structureren en vormgeven aan landschappen is op elk schaalniveau een interactief proces waarin vakmanschap & kennis & kundigheid belangrijk zijn. Ontwerpen verreist teamspirit, een chemie tussen ontwerper en opdrachtgever om tot uitgesproken resultaten te komen.

werkveld
mxt landschappen werkt aan tuinprojecten, parkontwerp en groenrenovatie, openbare ruimte opgaven, kunstprojecten en terreininrichting voor bedrijven en instellingen. Daarnaast  wordt op de grotere schaal vanuit de discipline landschapsarchitectuur in teamverband gewerkt aan scenariostudies, gebiedsvisies en stedenbouwkundige opgaven. Als overtuigd “niet-specialist” is marnix tavenier actief op alle schaalniveaus en wordt hij vanwege zijn achtergrond en ervaring gevraagd om deel te nemen in multidisciplinaire ontwerpteams.

opdrachtgevers
De opdrachtgevers van mxt landschappen zijn particulieren, zorginstellingen, bewonersgroepen (CPO) , overheden, marktpartijen, architecten en bedrijven in de groensector. Wat deze opdrachtgevers met elkaar gemeen hebben zijn toewijding in hun werk, de ambitie om te gaan voor kwaliteit en gedrevenheid om er een geslaagd project van te maken. In complexe projecten wordt er in teamverband samengewerkt met architecten,  stedebouwkundigen,  ecologen, civiel-technici, en uitvoerende partijen. Werkend vanuit het eigen specialisme van de landschapsarchitect wordt er toegewerkt naar een gemeenschappelijk concept. 

collectief particulier opdrachtgeverschap en ontwerpen met bewoners (community design)
De laatste jaren is er een verschuiving gaande in het opdrachtgeverschap. Het werken in CPO projecten  (collectief particulier opdrachtgeverschap) en coöperatief ontwerpen is inmiddels een belangrijke onderdeel geworden van mijn werk.  Samen met bewonersgroepen toewerken naar collectiviteit en samenhang vanuit private & publieke wensen in de buitenruimte biedt veel meer mogelijkheden dan een top-down benadering. Bewoners worden in de rol van opdrachtgever actief deelnemer in plaats van toeschouwer of consument.  Deze actieve rol in het proces van ontwerp, realisatie en beheer zorgt ervoor dat bewoners en gebruikers zich echt gaan verbinden met hun leefomgeving. De resultaten die daarmee worden behaald ontstijgen de gangbare ontwerp&uitvoeringspraktijk. Er ontstaat in deze projecten een gemeenschappelijke identiteit waarin men zichzelf herkent. Voor CPO projecten is door mxt een werkmethodiek ontwikkelt die per project evolueert volgens het principe learning by practice. Deze methode wordt ook toegepast bij communitydesign,  daar waar een coöperatief ontwerpproces met bewoners wordt ingezet bij bestemmingen voor de tussentijd en transformatie van bestaande groengebieden.

stijl
De projecten van mxt landschappen kenmerken zich door een krachtig beeldmerk waarin de kwaliteit van de ruimte en de toepassing van beplanting een wezenlijke rol vervuld. Rust en balans in de plattegrond wordt gecombineerd met een expressieve beplanting gericht op optimale seizoensbeleving. Groene kennis wordt gecombineerd met  praktisch vakmanschap en omgezet in een beeldend ontwerp. Maakbaarheid staat hoog in het vaandel. Concept & ambacht worden met succes bij elkaar gebracht in uitvoeringsprojecten.

marnix tavenier
Marnix Tavenier is de oprichter van mxt landschappen en opgeleid aan de Wageningen Universiteit als tuin- & landschapsarchitect. Al tijdens zijn studie combineerde hij het lokaal en regionaal ontwerpen in projecten als  Eco Regio Breda (EO Wijers Stichting) en Vaarwel aan de Forel, een herontwerp voor de voormalige viskwekerij in Park Sonsbeek te Arnhem.
Zijn carrière begon in 1993 bij de gemeente Maastricht, dienst  Stadsontwikkeling. Daarna werkte hij achtereenvolgens bij  buro Copijn Tuin-& landschapsarchitecten (1995-2000) en buro Mien Ruys (2000-2003). In 2003 startte hij met mxt landschappen en is Marnix Tavenier als gastdocent verbonden aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam.

CV Marnix Tavenier bnt 2013