Groen is Gezond

 

Groen is goed voor gezondheid

Contact met buiten en het kunnen ervaren van natuur ontzorgt,  zowel fysiek als mentaal. Dat weten we al heel lang maar het is nu ook wetenschappelijk bewezen.  In mijn werk als  tuin & landschapsarchitect streef ik in mijn projecten naar een optimale seizoensbeleving van natuur.  De inzet van kwalitatief groen is daarbij een onmisbare bouwsteen. De tuin als groen medicijn, vitamine G. Een groene omgeving houdt je langer gezond. Maar maakt groen zieken ook sneller beter? Pas als er antwoord is op die vraag komt de zorg in actie denkt Jolanda Maas. Zie bijgevoegd interview met Jolanda Maas in Trouw op 18 december 2012  download Groen is goed voor gezondheid

Goudader Natuur

De Balie presenteert in samenwerking met Natuurmonumenten het drieluik ‘Goudader Natuur’; drie middagen over de economische waarde en toekomst van de natuur in Nederland. Volgens het nieuwe regeerakkoord streeft de huidige regering naar ‘synergie met andere maatschappelijke belangen zoals waterveiligheid, recreatie, ondernemerschap, gezondheid, energie en klimaat’. De vraag blijft: hoe kunnen we deze doelstelling omzetten naar concreet beleid? Deze tweede aflevering staat in het teken van het verband tussen natuur en de gezondheidszorg.

Verslag Afl #2: Het Groene Medicijn
De tweede bijeenkomst in de reeks Goudader Natuur betrof de relatie tussen natuur en de gezondheidszorg. De zorgkosten rijzen de pan uit en de inkomensafhankelijke zorgpremie is alweer van de baan. Er is behoefte aan originele, frisse oplossingen met een breed draagvlak. Onderzoek toont aan dat natuur een positief effect heeft op de volksgezondheid. Zij draagt bij aan herstel, nodigt uit tot bewegen en tot ontmoeten. Mensen in een omgeving met weinig groen geven vaker aan zich ongezond te voelen.

Dat groen gezond is weten we dus inmiddels. Maar hoe kan de natuur bijdragen aan het voorkomen van nog verder stijgende kosten in de gezondheidszorg? Hoe kunnen de overheid en het bedrijfsleven de vertaalslag maken van visie naar duurzaam beleid, dat werkelijk effect heeft? Voorkomen is immers beter dan genezen.

Jolanda Maas, onderzoeker VU Medical Center, opende het debat.. Beleving van natuur versnelt het herstel, bevordert bewegen, geeft minder stress, stimuleert  sociale contacten, bevordert de ontwikkeling van kinderen (schoolpleinen)  en verbetert het microklimaat. Mensen voelen zich 1,5 x gezonder in een groene leefomgeving. Wouter Bos, adviseur van de Publieke Sector en Gezondheidszorg bij KPMG, hield hierna een inleiding over het thema. Hij gaf aan dat kansen voor meer groen vooral gekoppeld moeten worden aan een bredere doelstelling dan alleen gezondheid, dus met andere functies (wateropvang, fijnstof, energieopwekking) om de slagingskans ervan te vergroten. Daarna was er ruimte voor speeches en een paneldiscussie. Andere sprekers waren o.a.Sigrun Lobst (landschapsarchitect), Ruben Wenselaar (Menzis), Marjan Minnesma(directeur Urgenda), Laurent de Vries (directeur GGD Nederland) en Agnes van den Berg(professor Rijksuniversiteit Groningen).

In de paneldiscussie was  GGD directeur Laurent de Vries prominent met zijn uitspraak dat preventie te weinig aandacht heeft in de gezondheidszorg (minder dan 1% van alle zorgkosten) en dat de inzet van groen veel mogelijkheden biedt om zorglast te verminderen. In kansarme, vaak groenarme wijken is de levensverwachting 7 jaar lager en worden mensen in de eindfase van hun leven 17 jaar langer gemedicaliseerd, dat kost enorm veel geld. De pitch-presentatie van Sigrun Lobst over natuurlijke speelplaatsen kreeg de zaal in beweging door het visuele beeldverhaal en een overtuigend pleidooi dat spelen in de natuur bijdraagt aan zelfvertrouwen en ontwikkeling van kinderen. En het maakt het leven zoveel leuker en aangenamer.

Over de debatreeks Goudader Natuur (info www.debalie.nl)
Natuur en landschap is als kunst en cultuur; het maakt het leven mooier. Alleen al daarom is het van belang om de natuur in ons fraaie, gevarieerde land te beschermen, te onderhouden en te ontwikkelen. Maar in tijden dat de politiek zich vooral bezighoudt met economisch herstel en bestrijding van de crisis is dit argument niet meer genoeg. Voor de leefbaarheid, veiligheid en economie van Nederland is de natuur cruciaal. Hoog tijd dus voor discussie, met inspirerende sprekers, denkers en doeners. Met elkaar stellen we heersende vanzelfsprekendheden op het gebied van natuur en landschap ter discussie en gaan we op zoek naar nieuwe initiatieven, alternatieve benaderingen en duurzame oplossingen.

Het doel is het stimuleren van wenselijke veranderingen. Na afloop van het programma vindt er in deze debattenreeks dan ook een netwerkbijeenkomst plaats die de verschillende sectoren verbindt: politiek, zorg, bedrijfsleven en wetenschap. De combinatie van speech, debat en de mogelijkheid tot het leggen van contacten maakt deze middag een unieke gebeurtenis die de combinatie tussen natuur en gezondheid hoog op de agenda plaatst.

De derde en laatste aflevering vindt plaats op 29 januari, en staat in het teken van waterbeheer. Meer informatie is binnenkort te vinden op de website.

De serie Goudader Natuur is een samenwerking tussen De Balie en Natuurmonumenten. Dagblad Trouw is mediapartner van Goudader Natuur.

 

 

 

Comments are closed.