Zuidblok Amsterdam West

Zuidblok VO met tuin

 

Op dit moment werkt Team Toverstralen (Theo Verstralen, Marnix Tavenier, Arjan Meerveld)  samen aan  de uitwerking van project Zuidblok in Amsterdam West. Binnen  de structuur van het nagenoeg gesloten bouwblok functioneert de binnentuin als verbinder  tussen de verschillende woningtypen. De tuinstructuur is verkaveld in slagen die aansluiten bij de horizontale gelding in het bouwblok. De tuin fungeert als tijdklok, met een per maand verschuivend hoogtepunt in bloei. Deze tuin is een kalendertuin, door ordening structuur en gelaagdheid van de beplanting zie je aan  het hoogtepunt in welke maand je zit.

De ambitie is een tuin van gevel tot gevel, waarbinnen het parkeerprogramma is ingepast langs de randen. De tuin fungeert als ontmoetingsplek, als eettuin, speelplek en als kijktuin voor alle bewoners.

Architect: TOVERSTRALEN stedenbouw-landschap-architectuur –Theo Verstralen AvB

Landschapsarchitect: MXT landschappen – Marnix Tavenier

Opdrachtgever: De Key

Ontwerp: 2014

Realisatie: 2015

Zuidblok VO

referentie Zuidblok

Comments are closed.