Posts Tagged ‘Eridanusstraat Groningen’

CPO Eridanusstraat Groningen MXT

CPO Eridanusstraat Groningen

          CPO project Achter de Reitdijk Een voormalig sportveld aan de Reitdijk in de wijk Paddenpoel Groningen West is in het kader van de wijkvernieuwing herontwikkeld. De woningbouwproject Achter de Reitdijk betreft 28 woningen die via collectief particulier opdrachtgeverschap zijn ontwikkeld door de bewonersvereniging Achter de Reitdijk in samenwerking met KUUB, […]