Posts Tagged ‘structuurvisie’

oostradiaal gebiedsvisie

Structuurvisie Oostradiaal

Oostvaarts!  Deccennia lang lag de focus in Haarlem op de westkant (duinen/zee) en in noord-zuid richting (Spaarne/strandwallen). Maar de toekomstige  dynamiek van Haarlem zit aan de oostkant als onderdeel van de metropool, daar waar de stad  aantakt op de nationale infrastructuur en OV-netwerken. Een schaal hoger laat zien dat het onderliggende watersysteem een verbindend netwerk is en geen […]