Posts Tagged ‘transformatie landelijk gebied’

ziekenhuis_Bernhoven Uden 6

Gebiedsvisie Uden Noord

Het landschap van Uden-Noord heeft een ingrijpende verandering ondergaan. Het kleinschalige coulissenlandschap is met de komst van regionaal ziekenhuis Bernhoven getransformeerd in een grootschalig woon-werkgebied.  Al snel bleek uit de gebiedsanalyse dat  het omvangrijke zorgprogramma niet zomaar inpasbaar is in een dergelijk fijnmazig cultuurlandschap. Door het project op te schalen naar een groter gebied werd zichtbaar […]