Posts Tagged ‘waterberging’

studie naar inpassing singel De Engk wijk bij Duurstede MXT

Singelproject Wijk bij Duurstede

Inpassingsopgave Singel David van Bourgondiëweg De Engk            De haalbaarheidsstudie naar inpassing van een watergang in een naoorlogse woonwijk verkend de mogelijkheden voor het realiseren van een verbindende singelstructuur tussen de binnenstad en park De Horden als onderdeel van herontwikkeling van woonwijk De Engk in Wijk bij Duurstede. De singel vormt […]