Singelproject Wijk bij Duurstede

Inpassingsopgave Singel David van Bourgondiëweg De Engk           

De haalbaarheidsstudie naar inpassing van een watergang in een naoorlogse woonwijk verkend de mogelijkheden voor het realiseren van een verbindende singelstructuur tussen de binnenstad en park De Horden als onderdeel van herontwikkeling van woonwijk De Engk in Wijk bij Duurstede.

De singel vormt de blauwe verbinding in de ontwikkelingsvisie voor De Engk opgesteld door SVP architectuur en stedenbouw. De singelrapportage is geen puur civieltechnisch onderzoek maar het resultaat van een interactief ontwerpproces met cultuurtechnici, stedenbouwkundigen, landschapsarchitect,  bewoners, waterschap en gemeente. In de rapportage worden 2 varianten voorgesteld die de bestaande waterstructuur in Wijk bij Duurstede robuuster maken en een impuls betekenen voor zowel de bestaande woonomgeving als de locaties die voor herontwikkeling in aanmerking komen. Indien de singel wordt uitgevoerd zal het één van de dragende structuren worden in de wijk. Daarnaast is er een wadivariant onderzocht en als variant meegenomen in de singelrapportage.

locatie: Wijk bij Duurstede, woonwijk De Engk

ontwerp:Marnix Tavenierin samenwerking met SVP architectuur en stedenbouw en Wareco ingenieurs

opdrachtgever Gemeente Wijk bij Duurstede

ontwerp 2008/2009

uitvoering: volgt

 

 

 

 

Comments are closed.