Posts Tagged ‘wijk bij duurstede’

studie naar inpassing singel De Engk wijk bij Duurstede MXT

Singelproject Wijk bij Duurstede

Inpassingsopgave Singel David van Bourgondiëweg De Engk            De haalbaarheidsstudie naar inpassing van een watergang in een naoorlogse woonwijk verkend de mogelijkheden voor het realiseren van een verbindende singelstructuur tussen de binnenstad en park De Horden als onderdeel van herontwikkeling van woonwijk De Engk in Wijk bij Duurstede. De singel vormt […]

vogelvlucht planconcept Gansfortstraat MXT

Gansfortstraat De Engk Wijk bij Duurstede

  Herinrichting Gansfortstraat vormt onderdeel van de herstructurering woonwijk De Engk Wijk bij Duurstede. Definitief Ontwerp via open planproces waarbij bewoners, gemeente en woningbouwcoperatie actief zijn betrokken bij herprofilering.   locatie Wijk bij Duurstede ontwerper Marnix Tavenier in samenwerking met SVP architectuur en stedenbouw opdrachtgever Gemeente Wijk bij Duurstede (projectleider Ger Dallinga) ontwerp 2008/2009/2010 uitvoering volgt […]