Nieuwpoort

  • inrichtingsplan
  • Inrichtingsplan
  • vogelvlucht fase 1
  • Inrichtingsplan

Nieuwpoort Leidschendam

Nieuwpoort Leidschendam is een herstructurerings project waarbij met de realisatie van nieuwbouw van grondgebonden woningen en appartementen ook de vorm en de functies van de buitenruimte opnieuw zijn gedefinieerd. Het stedenbouwkundig plan is opgezet vanuit  geschakelde bouwblokken die vervolgens zijn opengewerkt met een doorgaande wandelroute naar de omliggende buurt. Het verbindend element in het complex zijn de daktuinen op de parkeergarage. Het project vergde als inpassingopgave in de bestaande buurt ook een herontwerp voor de openbare buitenruimte van omliggende straten en buurtgroen. De uitwerking van het inrichtingsplan is een co-productie geweest met een klankbordgroep van bewoners, gemeente, coöperatie en ontwikkelaar. Het gehele traject van groeninventarisatie, modelvorming, voorontwerp, inrichtingsplan met uitgewerkte principedetails, opstellen parkeerbalans en beplantingsplan is door mxt landschappen uitgevoerd in samenwerking met alle betrokken partijen.

Opdrachtgever: Schouten-De Jong Projectontwikkeling en Vidomes

Architect: Theo Verstralen BNA (Akropolis-project)

Landschapsarchitect: marnix tavenier mxt landschappen

Ontwerp: 2010-2012

Realisatie: 2013 fase 1

Comments are closed.