CPO Oranjerie Leiden

De Oranjerie is een markant en duurzaam woonproject in het centrum van Leiden. Het project bestaat uit 12 geschakelde eengezinswoningen en 7 appartementen. Alle eengezinswoningen hebben aan de achterkant een privé-tuin op het zuiden. Alle wooneenheden hebben een eigen berging, gelegen aan de gemeenschappelijke tuin. Het complex van  eengezinswoningen en appartementen ligt aan een rustige straat die alleen toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. Het wooncomplex heeft diverse gemeenschappelijke voorzieningen.

Aan MXT is gevraagd een ontwikkelingsperspectief te schetsen voor de doorontwikkeling van de buitenruimten rondom het complex die als leidraad kan dienen voor de toekomstige inrichting, beheer en onderhoud. Hiervoor is een workshop georganiseerd met alle bewoners waarbij bestaande waarden, knelpunten, wensen en organisatie van de buitenruimte zijn geïnventariseerd. De rijke oogst aan ideeën en inzichten uit deze workshop is doorvertaald in een samenhangende ruimtelijke visie waarin de balans tussen privaat&collectief is geherdefinieerd en het voormalige kwekerijverleden van deze locatie inspireert om met nieuwe bouwstenen en groene structuren de locatie verder te ontwikkelen.

 

Opdrachtgever Bewonersvereniging De Oranjerie

Landschapsarchitect  marnix tavenier mxt landschappen

Advies 2012

Comments are closed.