S-case Water + Natuur Overijssel

Een nieuwe kijk op natuur, dat was het doel van het 6e adviesproject Water en Natuur in Overijssel, georganiseerd door Atelier Overijssel, een denktank voor ruimtelijke kwaliteit.  Hoe zorg je ervoor dat natuur geen hulpbehoevend onderwerp is maar juist een sellingpoint voor de provincie. Natuurontwikkeling als culturele opgave: zorg dat natuur aansluit bij beelden en programma’s die mensen hanteren, betrek omwonenden en maak ruimte voor medegebruik.

De S-case die Marnix Tavenier in samenwerking met Ester van de Wiel heeft uitgevoerd  richt zich op eigenaren met lokaties tot 5 ha die zowel binnen als buiten de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) een belangrijke speler kunnen zijn bij het ontwikkelen van Nieuwe Natuur in Overijssel. Deze eigenaren kunnen een cruciale rol vervullen bij de verwezenlijking van de EHS. De vraag hoe je dat doet wordt verkend in deze S-case.

Thema’s in het ontwerponderzoek waren:

-het verschil in grondhouding bij particulier eigenaren visualiseren
-een pleidooi voor minder Natuur en meer Cultuur: Nieuwe Natuur waarin de mens niet ontbreekt  maar juist zichtbaar wordt
-naturalistisch –  versus cultureel programmatisch ontwerpen met Nieuwe Natuur
-de particulier verspreid als nevel op de kaart vormt in werkelijkheid de brocante van het Overijsselse landschap
-aanzet geven tot een S-typologie als onderdeel van een ruimtelijke strategie: de S-locatie als eiland, als schakel en als robuuste verbinding

Aan de hand van de uitgevoerde scenariostudies is een beeldende rapportage gemaakt van de bevindingen in deze S-case, bedoeld als inspiratiebron voor zowel beleidsmakers als potentiële eigenaren/opdrachtgevers voor Nieuwe Natuur  binnen en buiten de EHS.

locatie: provincie Overijssel en diverse proeflocaties
ontwerpers: Marnix Tavenier, Ester van de Wiel, Arjan Karssen
opdrachtgever: Atelier Overijssel (www.atelieroverijssel.nl)
ontwerp: scenariostudies 2007/2008

uitvoering: wordt vervolgt

Comments are closed.