Erftransformatie Noordervaart

Noordervaart

Een verwaarloosde stolpboerderij in de Schermer wordt herontwikkeld en ondergaat een funktiewijziging naar zorgwonen en seniorenwonen.  Door deze functieverandering verdubbelt het erf in omvang. De stolp wordt herbouwd in nieuwe stijl en op het erf verrijzen 2 appartementengebouwen in een eigentijdse schuurtypologie (Douma architecten). Het erfadvies behelst een visie en voorbeelduitwerking voor herinrichting van het erf.  In de presentatie naar welstand en de buurt is het erfadvies als integraal onderdeel van het bouwplan beoordeeld als een waardevolle aanpak voor herontwikkeling van dit cultuurhistorisch erfgoed. In een aantal  schetsvarianten is gezocht naar een juiste indeling van erf en positionering van de nieuwe bebouwing. De ligging van het erf los van de Noordervaart maakt de locatie op dit moment tot een eiland in de open polder. Kenmerkend voor deze erven is de kamerstructuur van  omzomende erfbeplanting (houtsingels) om luwte te geven tegen weer en wind.

Ruimtelijk concept 

Het oorspronkelijke erfconcept (een gesloten kamer in de polder omzoomd met beplanting) wordt verandert in een open kamerstructuur net vensters naar het landschap. De keuze van een gesloten naar een meer open erfstructuur heeft alles te maken met de funktiewijziging: wie hier straks gaat wonen en werken wil in contact staan met het wijdse vergezicht van de polder. Het karakteristieke doorzicht via de toegangweg over het erf naar het achter gelegen polderland blijft intact. Het centrale erf wordt in de nieuwe compositie  meer dan nu een binnenruimte waaraan de woongebouwen (schuurappartementen en stolp) aan zijn gesitueerd. Deze ruimte is met nadruk dus geen restruimte (=dat wat overblijft na verkavelen) maar een centraal,, gemeenschappelijk midden dat in maat en schaal in verhouding staat tot de bestaande en nieuw toegevoegde bouwvolumes. Het parkeren wordt van het erf geweerd en is opgelost in parkeerkoffers bij de woningen en  door een  centrale bezoekersparkeerplaats die buiten  het centrale erf ligt, los van de directe invloedssfeer van het wonen. Deze aanpak komt de woonkwaliteit ten goede en beperkt drastisch het aantal autobewegingen op het erf.

Om vanuit de schuurappartementen in contact te blijven met de polder opent de singelbeplanting  zich en wordt er een venster op het landschap gemaakt met hoogstam fruitbomen (appel-peer-walnoot) als overgang van erf naar akker. De rechtlijnige,rationele  opzet van het erf wordt doorgezet in strak begrensde  tuinerven. Deze  directe buitenruimtes rondom de schuurappartementen en de stolp worden met ligusterhagen afgebakend  Het centrale erf wordt als middenruimte gemarkeerd met twee  solitaire lindebomen in ruim uitgespaarde plantvakken/boomspiegels die monumentaal kunnen uitgroeien. Losse tuinbergingen zijn geclusterd tot één volume in de vorm van een volwaardige schuur met kap die tegen de nieuwe singel wordt neergezet. De tuinerven rondom de stolp,, hoofdhuis en appartementen zijn onderdeel van de robuuste erfstructuur, met hagen omzoomd en met behoud van zicht op het landschap , voldoende ruim opgezet en met privacy, functionaliteit en vrijheid van handelen voor de bewoners.

 

opdrachtgever  Kennemer wonen

architect Douma architecten

landschapsarchitect Marnix Tavenier

type schetsontwerp + advies

locatie Noordervaart Stompetoren

jaar 2010

Comments are closed.