Landgoed De Haaf

Landgoed De Haaf

Voor deze locatie midden in het groene hart van Bergen is een landgoedontwikkeling gestart met drie appartementencomplexen in een parksetting. In het Masterplan van Piet Oudolf is aansluiting gezocht bij het aangrenzende Oranjeplantsoen.  Uitgangspunt voor het inrichtingsplan rondom de geprojecteerde nieuwbouw zijn de te behouden, waardevolle bomen in het terrein. Het licht glooiende maaiveld verankert de woongebouwen in het landschap en versterkt een natuurlijke beleving van deze locatie. De Haaf wordt ingericht als landgoed met “Bergse elementen” zoals een stijlvolle entreepoort en een sierlijke brug over de singel. Het groene bomendecor  wordt aangevuld met weelderige beplanting die natuurlijk oogt maar wel degelijk ontworpen is. Overige elementen zoals bestrating en verlichting zijn ondergeschikt aan het landschappelijk beeld.

De werkzaamheden van MXT in dit project bestonden uit:

Op lokatie bepalen van definitieve situering van de gebouwen ism met architect Reinald Bosman (Kuiper Compagnons). Uitwerken  terreinplan tot definitief inrichtingsplan. Ontwerp brug & poort ism metArjan Karssenbno. Beoordeling en selectie bomenbestand en begeleiden bomenrapportage, presentaties voor direct omwonenden en gemeente, begeleiding besteksvorming en maquette. Uitwerking brug en poort tot uitvoeringsnivo in samenwerking met producenten. Masterplan en beplantingsplan in samenwerking met Piet Oudolf.

locatie: Bergen Noord Holland

ontwerper: Piet Oudolf-Marnix Tavenier–Arjan Karssen

opdrachtgever: Heijmans Vastgoed Almere

ontwerp:  2008/2010

uitvoering: medio 2013

 

 

Comments are closed.