Werkplaats Buijtenland

 

Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon is een uniek polderlandschap dat zich uitstrekt van Rhoon tot Portland en van Rotterdam Zuid tot en de grienden aan de Oude Maas. De komende jaren staat dit600 hectare groene landschap zoals we het nu kennen voor veranderingen. Ongeacht de ontwikkelingen naar een ander landschap of natuurgebied staat de recreatieve vraag vanuit stad en land in Buijtenland van Rhoon centraal. Om de karakteristieke landelijke sfeer te kunnen behouden is het belangrijk nieuwe invullingen van recreatie te ontplooien. Wanneer wordt het Buijtenland een bestemming en voor wie? Om deze vraag te beantwoorden, is het van belang om de identiteit van het gebied zichtbaar te maken en te bekijken wat de mogelijkheden zijn van deze bijzondere plek, nu en in de toekomst.

Werkplaats Buijtenland
Ontwerpers Ester van de Wiel enMarnix Tavenier hebben zich gebogen over de recreatieve potenties in dit gebied. Eén van de conclusies is dat een belangrijke meerwaarde ligt in het koppelen van recreatie aan activiteiten die reeds plaatsvinden. De opzet van het project ‘Werkplaats Buijtenland’ is het ontwikkelen van een coöperatief en recreatief programma dat door velen gedragen wordt. De aanwezige kennis in het gebied en de bereidheid van lokale gebiedeigenaren, grondgebruikers, ondernemers en initiatieven van ‘buiten’ kunnen zorgen voor een aantrekkelijk Buijtenland met nieuwe vormen van re-creatie.

Het doel van ‘Werkplaats Buijtenland’ is het stimuleren van de beleving van het Buijtenland in al haar facetten, waarbij recreatie hand in hand gaat met duurzame agrarische productie en consumptie in het gebied en met zorg voor mens, dier en plant. Toegankelijkheid, zichtbaarheid en vindbaarheid spelen een essentiële rol in het creëren van een geliefd en aantrekkelijk cultuurlandschap waar iedereen kan genieten van dit gebied en waar het voor iedereen – boeren, bewoners, stedelingen en recreanten – goed toeven is.

RE-creatie
Voor het aanjagen van nieuwe mogelijkheden van gebruik van het landschap zijn een serie mobiele ‘recreatieve tools’ ontwikkeld: een nieuwe set gereedschappen  om het Buijtenland te ‘bewerken’. Want recreëren kan zoveel meer zijn dan zitten op een bankje in het gras, fietsen of wandelen over een pad. Het gebied kan veel actiever ‘in gebruik’ genomen worden door vormen van recreatie die tegenwoordig populair zijn zoals vissen, de boer helpen, (moes-)tuinieren, vogelspotten, buiten koken of appels plukken. Dingen ‘doen’ in het landschap zorgt voor een sterke beleving van dat landschap – voor jong en oud. De nieuwe vormen van RE-creatie hebben een direct verband met het landschap en haar gebruikers, zodat re-creëren een landschapsvormende activiteit wordt.

Vijf Buijten- tools 

Ontwerpers, kunstenaars en eindgebruikers hebben  in Werkplaats Buijtenland een nieuwe set gereedschappen ontwikkeld om het Buijtenland te ‘bewerken’ tot een agrarisch, cultureel en recreatief gebied met een publieksfunctie. Een serie van vijf mobiele recreatieve tools doorkuisen het landschap op basis van de platte wagen die in het gebied veel gebruikt wordt en verplaatsbaar is met de alom aanwezige tractoren. De mobiele Buijten-tools rouleren van plek naar plek en reizen als marskramers door het landschap, vaak individueel en soms als een karavaan langs plekken die, afhankelijk van het seizoen en de lokale (agrarische) agenda,een tijdelijke activiteit kunnen herbergen. Voorbeelden van deze halteplaatsen zijn bestaande erven, omliggende scholen, akkers, weilanden, dijken, boomgaarden, de plaatselijke markt en ook evenementen zoals de Polderdag, de Landbouwdag van Rhoon en het Rotterdamse Oogst festival zijn bestemmingen.

Beleef het landschap met het Buijtenpad
Het Buijtenpad tool tekent, door verschillende maai- en zaairegimes, de groene routes op de Michelinkaart: met panoramische uitzichtpunten vanaf de dijk, eenvoudige bruggen over sloten en onvoorspelbare paden door het veld. Er ontstaat een routenetwerk waarbij het landschap al wandelend van binnenuit wordt beleefd, de TomTom uit staat en het onverwachte je pad kruist. Det Buijtenpaden zijn toegankelijk op basis van geboden gastvrijheid van landeigenaren en landgebruikers. Samen stellen ze een aantal regels tot openbaarheid op om te garanderen dat er een fijnmazige route ontstaat:het recht van overpad in extreme zin. Buijtenpaden heft ontbrekende verbindingen op bijvoorbeeld door mobiele bruggen en overklimbare hekwerken te maken. De paden zijn periodiek aan en uit te zetten als de lokale agenda dat vereist zoals tijdens het broedseizoen, de lammerentijd of tijdens de oogst. Dit kan bijvoorbeeld door een brug 90 graden te draaien waardoor het een hek wordt. Het netwerk is fijnmazig genoeg  zodat er altijd een alternatieve route is. Buijtenland wordt voor wandelaars een bestemming waar iets te beleven valt zoals fazanten spotten, vlierbloesem plukken, lammetjes kijken, slapen in de Buijtenbed, bier brouwen in de Buijtenbrouwerij of appels plukken en verwerken tot appelmoes in de Buijtenkeuken.

Kwaliteiten: uniek padenstelsel met de wandelaar als gast en de eigenaar als gastheer met landschapsbeleving van binnenuit 

project Werkplaats Buijtenland

concept & productie  Ester van de Wiel ism Marnix Tavenier

ontwerpers

Buijtenbed studio Makking & Bey

Buijtenpaden Marnix Tavenier – Ester van de Wiel

Buijtenkwekerij Willemijn Lofvers

Buijtenbrouwerij Henriette Waal

Buijtenkeuken Elmo Vermijs

Grafische vormgeving Koehorst in ‘t Veld

opdrachtgever Provincie Zuid Holland ism Kunstgebouw

type kunstproject

periode 2011-2014

info: www.werkplaatsbuijtenland.nl

Comments are closed.