Blog

Zuidblok Amsterdam West

Zuidblok VO met tuin

 

Op dit moment werkt Team Toverstralen (Theo Verstralen, Marnix Tavenier, Arjan Meerveld)  samen aan  de uitwerking van project Zuidblok in Amsterdam West. Binnen  de structuur van het nagenoeg gesloten bouwblok functioneert de binnentuin als verbinder  tussen de verschillende woningtypen. De tuinstructuur is verkaveld in slagen die aansluiten bij de horizontale gelding in het bouwblok. De tuin fungeert als tijdklok, met een per maand verschuivend hoogtepunt in bloei. Deze tuin is een kalendertuin, door ordening structuur en gelaagdheid van de beplanting zie je aan  het hoogtepunt in welke maand je zit.

De ambitie is een tuin van gevel tot gevel, waarbinnen het parkeerprogramma is ingepast langs de randen. De tuin fungeert als ontmoetingsplek, als eettuin, speelplek en als kijktuin voor alle bewoners.

Architect: TOVERSTRALEN stedenbouw-landschap-architectuur –Theo Verstralen AvB

Landschapsarchitect: MXT landschappen – Marnix Tavenier

Opdrachtgever: De Key

Ontwerp: 2014

Realisatie: 2015

Zuidblok VO

referentie Zuidblok

Stadzicht Rotterdam

Stadzicht maquette ZwarteHond

Op dit moment werk MXT landschappen in samenwerking met DeZwarteHond aan een inrichtingsplan rondom de geplande nieuwbouw op Stadzicht in Rotterdam. Stadzicht is een jonge buitenplaats uit de jaren 20 waarbij het oorspronkelijk hoofdhuis niet meer aanwezig is.  De huidige buitenplaats bevat een fraai parkbos, bosvijver en veenplas en grenst aan het instellingenterrein van Laurens uit de jaren 70. De geprojecteerde nieuwbouw vormt de verbindende schakel tussen deze gebiedsdelen en betekent een impuls voor renovatie van deze groene parel in Rotterdam.  De aangepaste hoofdstructuur bevat een nieuwe routing gecombineerd met een robuuste waterstructuur, aanplant van nieuwe bomen en versterking van de stinzeflora op deze buitenplaats.

 

 

Architect: DeZwarteHond – Bart van Kampen

Landschapsarchitect: MXT landschappen – Marnix Tavenier

Opdrachtgever: Stichting Laurens

Ontwerp: 2013-2014

 

Stadzicht_hoofdstructuur Landschap

Stadzicht impressie nieuwbouw DeZwarteHond

Stadzicht_referenties Landschap

 

Tuin Vondelstraat Amsterdam in uitvoering

Voortuin Vondelstraat Amsterdam MXT landschappenTuinontwerp Vondelstraat 39-41 Marnix Taveni

 

Het karakteristieke pand Aan de Vondelstraat bevat de Historische loge van de Vrijmetselaars VSA.  Na de fraaie restauratie Deur Stadsherstel Amsterdam is Het Pand gesplitst in een kantoor en de VSA loge.   De fraaie horizontale belijning in de gevel komt terug in de tuinverkaveling met een gesplitste entree  naar nr. 39 en nr. 41.  Essentieel in het tuinplan is het creëren van maximale ruimtelijkheid met aanzicht op de prachtige gevel. De beeldbepalende Acaciaboom is zorgvuldig ingepast in het ontwerp. Een smeedijzeren hekwerk omlijst de tuin.  Het plantschema is opgebouwd uit opeenvolgende wit bloeiende beplanting als Japanse sierkers, sneeuwklokjes, maagdenpalm, viburnum, rhodondendrons, hortensia’s en helleborus. De achtertuin is opgebouwd als klassiek geterrasseerde tuin in 3 niveau’s en voorzien van een zaailing van de beroemde Anne Frank boom. 

Opdrachtgever: Stadsherstel Amsterdam Samenwerking voldaan VSA

Architect: Kentie & Partners Halfweg

Tuinarchitect: Marnix Tavenier MXT landschappen Haarlem

Ontwerp: 2013

Aanleg: Wieringen Prins 2014

 

 

 

Zorgpost Helpman Groningen gerealiseerd

P1220179 KL P1220136 KL P1220143KL P1220146KL2 P1220150KLNOVO Chopinlaan realisatie

Groen is Gezond

 

Groen is goed voor gezondheid

Contact met buiten en het kunnen ervaren van natuur ontzorgt,  zowel fysiek als mentaal. Dat weten we al heel lang maar het is nu ook wetenschappelijk bewezen.  In mijn werk als  tuin & landschapsarchitect streef ik in mijn projecten naar een optimale seizoensbeleving van natuur.  De inzet van kwalitatief groen is daarbij een onmisbare bouwsteen. De tuin als groen medicijn, vitamine G. Een groene omgeving houdt je langer gezond. Maar maakt groen zieken ook sneller beter? Pas als er antwoord is op die vraag komt de zorg in actie denkt Jolanda Maas. Zie bijgevoegd interview met Jolanda Maas in Trouw op 18 december 2012  download Groen is goed voor gezondheid

Goudader Natuur

De Balie presenteert in samenwerking met Natuurmonumenten het drieluik ‘Goudader Natuur’; drie middagen over de economische waarde en toekomst van de natuur in Nederland. Volgens het nieuwe regeerakkoord streeft de huidige regering naar ‘synergie met andere maatschappelijke belangen zoals waterveiligheid, recreatie, ondernemerschap, gezondheid, energie en klimaat’. De vraag blijft: hoe kunnen we deze doelstelling omzetten naar concreet beleid? Deze tweede aflevering staat in het teken van het verband tussen natuur en de gezondheidszorg.

Verslag Afl #2: Het Groene Medicijn
De tweede bijeenkomst in de reeks Goudader Natuur betrof de relatie tussen natuur en de gezondheidszorg. De zorgkosten rijzen de pan uit en de inkomensafhankelijke zorgpremie is alweer van de baan. Er is behoefte aan originele, frisse oplossingen met een breed draagvlak. Onderzoek toont aan dat natuur een positief effect heeft op de volksgezondheid. Zij draagt bij aan herstel, nodigt uit tot bewegen en tot ontmoeten. Mensen in een omgeving met weinig groen geven vaker aan zich ongezond te voelen.

Dat groen gezond is weten we dus inmiddels. Maar hoe kan de natuur bijdragen aan het voorkomen van nog verder stijgende kosten in de gezondheidszorg? Hoe kunnen de overheid en het bedrijfsleven de vertaalslag maken van visie naar duurzaam beleid, dat werkelijk effect heeft? Voorkomen is immers beter dan genezen.

Jolanda Maas, onderzoeker VU Medical Center, opende het debat.. Beleving van natuur versnelt het herstel, bevordert bewegen, geeft minder stress, stimuleert  sociale contacten, bevordert de ontwikkeling van kinderen (schoolpleinen)  en verbetert het microklimaat. Mensen voelen zich 1,5 x gezonder in een groene leefomgeving. Wouter Bos, adviseur van de Publieke Sector en Gezondheidszorg bij KPMG, hield hierna een inleiding over het thema. Hij gaf aan dat kansen voor meer groen vooral gekoppeld moeten worden aan een bredere doelstelling dan alleen gezondheid, dus met andere functies (wateropvang, fijnstof, energieopwekking) om de slagingskans ervan te vergroten. Daarna was er ruimte voor speeches en een paneldiscussie. Andere sprekers waren o.a.Sigrun Lobst (landschapsarchitect), Ruben Wenselaar (Menzis), Marjan Minnesma(directeur Urgenda), Laurent de Vries (directeur GGD Nederland) en Agnes van den Berg(professor Rijksuniversiteit Groningen).

In de paneldiscussie was  GGD directeur Laurent de Vries prominent met zijn uitspraak dat preventie te weinig aandacht heeft in de gezondheidszorg (minder dan 1% van alle zorgkosten) en dat de inzet van groen veel mogelijkheden biedt om zorglast te verminderen. In kansarme, vaak groenarme wijken is de levensverwachting 7 jaar lager en worden mensen in de eindfase van hun leven 17 jaar langer gemedicaliseerd, dat kost enorm veel geld. De pitch-presentatie van Sigrun Lobst over natuurlijke speelplaatsen kreeg de zaal in beweging door het visuele beeldverhaal en een overtuigend pleidooi dat spelen in de natuur bijdraagt aan zelfvertrouwen en ontwikkeling van kinderen. En het maakt het leven zoveel leuker en aangenamer.

Over de debatreeks Goudader Natuur (info www.debalie.nl)
Natuur en landschap is als kunst en cultuur; het maakt het leven mooier. Alleen al daarom is het van belang om de natuur in ons fraaie, gevarieerde land te beschermen, te onderhouden en te ontwikkelen. Maar in tijden dat de politiek zich vooral bezighoudt met economisch herstel en bestrijding van de crisis is dit argument niet meer genoeg. Voor de leefbaarheid, veiligheid en economie van Nederland is de natuur cruciaal. Hoog tijd dus voor discussie, met inspirerende sprekers, denkers en doeners. Met elkaar stellen we heersende vanzelfsprekendheden op het gebied van natuur en landschap ter discussie en gaan we op zoek naar nieuwe initiatieven, alternatieve benaderingen en duurzame oplossingen.

Het doel is het stimuleren van wenselijke veranderingen. Na afloop van het programma vindt er in deze debattenreeks dan ook een netwerkbijeenkomst plaats die de verschillende sectoren verbindt: politiek, zorg, bedrijfsleven en wetenschap. De combinatie van speech, debat en de mogelijkheid tot het leggen van contacten maakt deze middag een unieke gebeurtenis die de combinatie tussen natuur en gezondheid hoog op de agenda plaatst.

De derde en laatste aflevering vindt plaats op 29 januari, en staat in het teken van waterbeheer. Meer informatie is binnenkort te vinden op de website.

De serie Goudader Natuur is een samenwerking tussen De Balie en Natuurmonumenten. Dagblad Trouw is mediapartner van Goudader Natuur.

 

 

 

MXT 10 jaar

 

In 2013 bestaat MXT landschappen 10 jaar, dus het moment om terug te kijken op gerealiseerd werk en dat doen we met een nieuwe website.

10 jaar MXT leverde een rijke oogst aan fraai uitgevoerde projecten, inspirerende ontmoetingen met opdrachtgevers en initiatieven die resulteerde in nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Sinds de start in 2003 is de ontwerppraktijk ingrijpend veranderd maar er is één basisregel die nog steeds geldt: doe datgene waar je goed in bent.

En voor MXT betekent dit actief en betrokken zijn van initiatief naar ontwerp en van ontwerp tot uitvoering & beheer !

In deze tijd komt er het erop aan om voor opdrachtgevers en projectpartners zichtbaar en vindbaar te zijn, ook in de rol van initiator en medeontwikkelaar van actuele opgaven en projecten.

Zo heeft MXT voor community design en CPO projecten nieuwe ontwerpmethoden beproefd die succesvol zijn toegepast in ontwerpen voor het publiek-private domein, in groenbestemmingen voor de tussentijd en bij herinrichting van bestaande groengebieden in en om de stad.

Ontwerpen is meer dan ooit een samenwerking in coproductie met bewoners, architecten, eigenaren,  beheerders, specialisten en uitvoerende partijen.

Hierbij nodig ik u dan ook uit om de nieuwe website te bezoeken met projecten waarin mijn inbreng als landschapsarchitect het verschil maakt.

Dus bekijk de site en wellicht werk ik in 2013 met u samen aan tuin, stad en landschap !

 

Marnix Tavenier

 

 

Landschapspark De Liede

In de overgang van stad naar land

Stedelijke dynamiek is de transformator voor veranderingen in het landelijk gebied van de stadsrand. Decennia lang lag de focus in Haarlem op de westkant (duinen/zee) en in noord-zuid richting (Spaarne/strandwallen). Maar de toekomstige  dynamiek van Haarlem zit momenteel aan de oostkant als onderdeel van de metropool, daar waar de stad  aantakt op de nationale infrastructuur en OV-netwerken. Een schaal hoger laat zien dat het onderliggende watersysteem een verbindend netwerk is en geen grens of demarcatielijn.  Landschapspark De Liede maakt onderdeel uit van de structuurvisie Oostvaarts in Haarlem. Stad en land zijn niet langer twee naast elkaar liggende landschappen maar hebben een nauwe, onderlinge relatie. Oostwest verbindingen tussen de bedrijfsbebouwing van de Waarderpolder zorgen voor een betere ontsluiting van het buitengebied, evenals een noordzuid route langs de geprojecteerde bebouwing. De overgang van stad naar land krijgt daarmee een publiek karakter. Het groene buitengebied wordt de voorkant van de stad door de bebouwing een oriëntatie op het buitengebied te geven.

Landschapspark

De groene oostflank van de stad Haarlem verdient de status van landschapspark om alle losse fragmenten in het landschap met elkaar te kunnen verbinden. Maar een landschapspark zonder functioneel programma en goede ontsluiting nabij de stad is weerloos.  De opgave is om  recreatieve programma’s, natuurdoelen, waterberging, aardkundige monumenten en cultuurhistorische relicten (Stelling van Amsterdam)  samenhangend en duurzaam te ontwikkelen en het gebied in oost-west richting te voorzien van aantrekkelijke routes van en naar de stad. De reconstructie van de Amsterdamse Vaart vormt de navelstreng voor de stedelijke gebiedsontwikkeling tussen Landschapspark De Liede  en het centrumgebied. Ontwerpopgaven voor  het landschapspark zijn:  betere aanhechting met de stad door opwaarderen entrees, ontbrekende verbindingen in routenetwerk realiseren, De Stelling van Amsterdam beleefbaar maken door  respecteren schootsvelden fortenreeks als open zone met uizicht op hoofdverdedigingslijn (beplante dijk)  als recreatieve route, vormgeven aan de wateropgave (buffering), versterken watergebonden recreatieve programma’s en de 7 monumentale vergezichten in Oost die bepalend zijn voor de  identiteit van de stadsrand  als “landschapspanoramma’s” verankeren in het ruimtelijk beleid.

ontwerper  Marnix Tavenier als landschapsarchitect onderdeel van het planteam aTA

type ontwerpend onderzoek  

jaar 2009

opdrachtgever gemeente Haarlem

Renovatie groenzone A4

De gemeente Leidschendam Voorburg benaderde MXT voor het opstellen van een renovatieplan voor de groenzone A4 in nauwe samenspraak met de buurt.  Men zocht een landschapsarchitect met kennis van zaken die in staat was om met bewoners, gemeente en waterschap een uitvoerbaar plan te maken wat kon rekenen op voldoende draagvlak.

Het groengebied is symptomatisch voor veel buurtgroen uit de jaren 60.  Door de  perifere ligging in de stadsrand is het uitgegroeid tot een verwaarloosd stadsbos dat 40 jaar na aanleg niet meer wordt beheerd vanuit een streefbeeld.  Daarnaast kampte het gebied met wateroverlast, riool(nood)overstorten en een geïsoleerde ligging door beperkte toegangsmogelijkheden.

Het groengebied functioneert als stedelijke uitloopgebied voor de aangrenzende woonwijk en het kantoorgebied, als ecologische verbindingszone en als groenbuffer naar de rijkwegsweg A4. Op basis van analyse van de knelpunten en kwaliteiten is er een visie opgesteld hoe dit groengebied te typeren en op basis daarvan een toekomstbeeld te schetsen met daaraan gekoppeld een beheervisie en renovatieplan.

Voorgesteld is om het groengebied op basis  van een zonering nader  te typeren in  buurtpark, stadsbos, wijkgroen, en struinnatuur. Op basis van een streefbeeld per zone is een renovatieplan opgesteld waarbij de knelpunten doelgericht zijn  aangepakt. Een van de voorstellen is om het padenverloop uit te breiden  door aanleg van  een brug over de singel zodat het gebied beter wordt ontsloten voor de achterliggende woonbuurt. In het buurtpark wordt bosplantsoen gerooid ten gunste van meer doorzicht en ruimtelijkheid richting de succesvolle parkdelen en deze “entrees”  worden met  aanplant van bloeiende heestervakken verbijzondert.

Om de stankoverlast te verminderen is in overleg met het waterschap en de gemeente het watersysteem doorgelicht waarbij selectief uitbaggeren, het realiseren van een ondergrondse rioolbezinkleiding en  het verbeteren van de doorstroming prioriteit kregen in het uitvoeringsplan. Door het  omvormen van een bosvijver naar parkvijver werd het waterbergend vermogen vergroot en deze plek in het park attractiever. Bij het opstellen van het renovatieplan werd  de buurt actief betrokken middels 2 workshops + excursie waarin de sterkte/zwakte analyse van het park werd opgesteld en een prioriteitsstelling in de uitvoering werd benoemd.  MXT landschappen schakelde een externe deskundige in voor bosbeheertechnische advies omtrent omvorming en selectie van toekomstbomen. In het beplantingsplan wordt de aanwezige stinzeflora versterkt.

Fase 1 van het renovatieplan is inmiddels uitgevoerd. De verbeterde waterstructuur,  de toegenomen ruimtelijkheid en de brug over de singel worden hoog gewaardeerd. Daarnaast zorgt de  typologische indeling in 4 zones helderheid voor beheer en onderhoud van het gehele groengebied. Het merendeel van de ruimtelijke ingrepen betrof weghalen van houtopstanden waardoor de onderliggende structuur van het gebied werd verheldert. Daarnaast bood het renovatieplan de kans om alle adviserende en uitvoerende partijen (waterschap,groenbeheer, openbare ruimte) bij elkaar te brengen waardoor meer mogelijk bleek dan aanvankelijk werd gedacht.

 

opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg

ontwerp 2009/2010

uitvoering 2010

Erftransformatie Noordervaart

Noordervaart

Een verwaarloosde stolpboerderij in de Schermer wordt herontwikkeld en ondergaat een funktiewijziging naar zorgwonen en seniorenwonen.  Door deze functieverandering verdubbelt het erf in omvang. De stolp wordt herbouwd in nieuwe stijl en op het erf verrijzen 2 appartementengebouwen in een eigentijdse schuurtypologie (Douma architecten). Het erfadvies behelst een visie en voorbeelduitwerking voor herinrichting van het erf.  In de presentatie naar welstand en de buurt is het erfadvies als integraal onderdeel van het bouwplan beoordeeld als een waardevolle aanpak voor herontwikkeling van dit cultuurhistorisch erfgoed. In een aantal  schetsvarianten is gezocht naar een juiste indeling van erf en positionering van de nieuwe bebouwing. De ligging van het erf los van de Noordervaart maakt de locatie op dit moment tot een eiland in de open polder. Kenmerkend voor deze erven is de kamerstructuur van  omzomende erfbeplanting (houtsingels) om luwte te geven tegen weer en wind.

Ruimtelijk concept 

Het oorspronkelijke erfconcept (een gesloten kamer in de polder omzoomd met beplanting) wordt verandert in een open kamerstructuur net vensters naar het landschap. De keuze van een gesloten naar een meer open erfstructuur heeft alles te maken met de funktiewijziging: wie hier straks gaat wonen en werken wil in contact staan met het wijdse vergezicht van de polder. Het karakteristieke doorzicht via de toegangweg over het erf naar het achter gelegen polderland blijft intact. Het centrale erf wordt in de nieuwe compositie  meer dan nu een binnenruimte waaraan de woongebouwen (schuurappartementen en stolp) aan zijn gesitueerd. Deze ruimte is met nadruk dus geen restruimte (=dat wat overblijft na verkavelen) maar een centraal,, gemeenschappelijk midden dat in maat en schaal in verhouding staat tot de bestaande en nieuw toegevoegde bouwvolumes. Het parkeren wordt van het erf geweerd en is opgelost in parkeerkoffers bij de woningen en  door een  centrale bezoekersparkeerplaats die buiten  het centrale erf ligt, los van de directe invloedssfeer van het wonen. Deze aanpak komt de woonkwaliteit ten goede en beperkt drastisch het aantal autobewegingen op het erf.

Om vanuit de schuurappartementen in contact te blijven met de polder opent de singelbeplanting  zich en wordt er een venster op het landschap gemaakt met hoogstam fruitbomen (appel-peer-walnoot) als overgang van erf naar akker. De rechtlijnige,rationele  opzet van het erf wordt doorgezet in strak begrensde  tuinerven. Deze  directe buitenruimtes rondom de schuurappartementen en de stolp worden met ligusterhagen afgebakend  Het centrale erf wordt als middenruimte gemarkeerd met twee  solitaire lindebomen in ruim uitgespaarde plantvakken/boomspiegels die monumentaal kunnen uitgroeien. Losse tuinbergingen zijn geclusterd tot één volume in de vorm van een volwaardige schuur met kap die tegen de nieuwe singel wordt neergezet. De tuinerven rondom de stolp,, hoofdhuis en appartementen zijn onderdeel van de robuuste erfstructuur, met hagen omzoomd en met behoud van zicht op het landschap , voldoende ruim opgezet en met privacy, functionaliteit en vrijheid van handelen voor de bewoners.

 

opdrachtgever  Kennemer wonen

architect Douma architecten

landschapsarchitect Marnix Tavenier

type schetsontwerp + advies

locatie Noordervaart Stompetoren

jaar 2010

CHOREOGRAFIE N224

N224

Door de jaren heen zijn delen van de laan dusdanig aangetast, dat deze op verschillende plekken slecht zichtbaar is geworden of helemaal verdwenen lijkt. De laan is verbrokkeld door discontinuïteit in de profielen, ontstaan door ingrepen van buitenaf die hun oorsprong hebben in een zich continu veranderende omgeving die impact heeft op de laan als samenhangend bouwwerk. De opdracht om in de laan een nieuw soort heelheid te scheppen en weer optimaal beleefbaar te maken is in eerste instantie een verzoek om de laan te repareren en te herbouwen. Dit sluit aan bij  het karakter van de laan en diens omgeving, die een geschiedenis kent van processen.

Naast de evolutie over jaren en jaargetijden, waarbij beleving en dichtheid wisselen, is ook het gebruik, de invulling van de laan en diens directe omgeving steeds veranderd. Hierbij speelt ook het beheer van de laan een rol. De ingrepen en oplossingen die door de gemeente zijn gekozen verschillen duidelijk van de ingrepen en oplossingen die de provincie heeft doorgevoerd. Een analyse van de laan maakt duidelijk dat het deel onder gemeentelijk toezicht beter bewaard is gebleven dan het deel dat door de provincie wordt beheerd. Het provinciale deel van de laan vertoont de meeste gaten en onderbrekingen; delen die moeten worden geheeld en gedicht om de laan opnieuw tot een aaneengesloten geheel te maken. Opnieuw kan hier naar het karakter van de laan worden verwezen, die als oneindig in uitvoering kan worden beschouwd, aldus een laan als dynamisch bouwwerk, in continue staat van verbouwing en reparatie. Het voorstel om de evolutie voort te zetten en, als het ware het bouwwerk een nieuwe fase in te laten gaan, is het voorstel voor een reparatie van de laan middels nieuwe boomaanplant, het opspannen van de laan met hagen en hekken en het introduceren van een dans van kunstobjecten die de jonge boomaanplant ondersteunen en tegelijk de laan een nieuwe bewegingsbeleving geven. Zo ontstaat er een choreografie van beweging in het decor van een ononderbroken laan.

Choreografie N244

De ingreep waarbij de laan wordt gerepareerd en aangevuld met jonge bomen, was de directe aanleiding om objecten te ontwerpen die in relatie tot de nieuwe aanplant zowel functioneel als beeldend zouden werken. Hier ontstond een daadwerkelijke dialoog tussen beeldend kunstenaar en landschapsarchitect. Het idee voor een sequentie van boomkorven of boomsteunen, leidde tot het schetsontwerp voor een achttal boomsteunen. Deze abstracte ledematen, die danspassen lijken te maken, ondersteunen de jonge bomen. De kracht en geste van het ondersteunen is nadrukkelijk in het ontwerp van de objecten voelbaar gemaakt. Tegelijk maken kunstwerk en boom samen een dans. De sequentie die ontstaat wordt in het passeren over de weg of fietspad als een bewegingssimulatie ervaren, waardoor de objecten zichzelf lijken af te spelen en de laan als een dynamische choreografie wordt beleefd.  De boomsteunen zullen naast de jonge bomen ook enkele recent aangeplante bomen ondersteunen die al in de laan staan, dit om een spreiding van kunstwerken over de hele laan te bewerkstellingen. Voor de boomsteunen is gekozen voor cortenstaal, een materiaal dat zich erg goed verhoud tot de omgeving en tegelijk organisch en krachtig is. Het aantal en de uiteindelijke vorm en constructie van de boomsteunen is in dit schetsontwerp nog niet definitief bepaald.

 

ontwerper Gabriel Lester – Marnix Tavenier

opdrachtgever Gemeente Ede

type kunstproject / coproductie kunstenaar landschapsarchitect

fase schetsontwerp

jaar 2012